Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы турында мәгълүмат

Ютазы муниципаль районы  Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы районда җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен үткәрә;

Районның дәүләт милкендә булган мөлкәт хуҗасы вәкаләтләрен, шул исәптән хосусыйлаштыруны гамәлгә ашыра, дәүләт мөлкәте һәм җир ресурслары белән идарә итә һәм эш итә.

 

Палатаның төп бурычлары:

-җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре, дәүләт мөлкәтен хосусыйлаштыру өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру;

-Ютазы районы  милкендә булган, шул исәптән аның читендә урнашкан объектларга билгеләнгән тәртиптә ия булу, алардан файдалану һәм алар белән эш итү;

Районның күп укладлы икътисад структурасын камилләштерү, хосусыйлаштырылган предприятиеләрнең стратегик милекчеләрен формалаштыру, нәтиҗәле эшләүче товар җитештерүчеләргә ярдәм күрсәтү, эшмәкәрлекне үстерү, икътисадның реаль секторына инвестицияләр җәлеп итү буенча дәүләт сәясәтен тормышка ашыруда катнашу; хосусыйлаштыру процессын тәэмин итә торган фонд базары инфраструктурасын камилләштерүдә катнашу һәм Ютазы районы икътисадына инвестицияләр җәлеп итү буенча дәүләт сәясәтен тормышка ашыру һ.б.

 

Палата түбәндәге төп функцияләрне гамәлгә ашыра:

җир ресурсларыннан файдалану белән идарә итү;

дәүләт милкендә булган күчемсез мөлкәттән (биналар, корылмалар), транспорттан, җиһаздан файдалану белән идарә итү;

акцияләрнең дәүләт портфеленнән файдалану белән идарә итү;

хосусыйлаштыру белән идарә итү;

эшчәнлекнең беркетелгән төрләрен лицензияләү.
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования