Сыйфатны бәйсез бәяләү

2021 елның 13 октябре, чәршәмбе

Хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү иҗтимагый контрольнең бер формасы булып тора һәм социаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучыларга социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының хезмәт күрсәтү шартлары сыйфаты турында мәгълүмат бирү, шулай ук аларның эшчәнлеге сыйфатын күтәрү максатларында үткәрелә.

Социаль хезмәт күрсәтү оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү социаль хезмәт күрсәтүне оештыру турында мәгълүматның ачыклыгы һәм һәркем өчен ачык булуы; социаль хезмәт күрсәтүләрне көтү шартларының уңайлылыгы, шул исәптән хезмәт күрсәтүне көтү вакытының уңайлылыгы; социаль хезмәт күрсәтүне оештыру хезмәткәрләренең иглеклелеге, әдәплелеге; хезмәт күрсәтү шартларының сыйфаты белән канәгать булу, шулай ук инвалидлар өчен хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкинлеге кебек гомуми критерийлар буенча хезмәт күрсәтү шартларын бәяләүне күздә тота.

Учреждениеләрнең эш сыйфатын бәяләү түбәндәге бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән:

- социаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучыларны социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының эш сыйфаты турында өстәмә мәгълүмат белән тәэмин итү, шул исәптән, социаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучыларга социаль хезмәт күрсәтүнең конкрет оешмасын сайлап алу хокукын гамәлгә ашыру максатларында, социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының эш сыйфаты турында, шул исәптән рейтингларны формалаштыру юлы белән дә, социаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучыларны социаль хезмәт күрсәтүнең конкрет оешмасын сайлап алу;

- социаль хезмәт күрсәтүне оештыру эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген билгеләү һәм аның нәтиҗәлелеген арттыру һәм аны оптимизацияләү буенча үз вакытында чаралар күрү;

- социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә социаль хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатына йогынты ясый торган тискәре факторларны үз вакытында ачыклау һәм аларның сәбәпләрен чаралар планнарын тормышка ашыру юлы белән бетерү, шулай ук социаль хезмәт күрсәтү оешмалары җитәкчеләрен һәм хезмәткәрләрен стимуллаштыруны гамәлгә ашыру.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International